Mathias August Borg

Mathias er uddannet beklædningshåndværker fra Det Kongelige Teater i 1996. Efterfølgende har han arbejdet freelance med at fremstille hatte og hovedbeklædninger til teater, film og private kunder samt haft Henrik B. Hatte i Kompagnistrædet. Derefter har han været ansat som modist og fleurist på Det Kongelige Teaters Blomster og Hatteværksted. Mathias valgte at blive modist, fordi han holder af kreativiteten og friheden i faget og samtidig finder det spændende, at man kan bruge så mange forskellige materialer. Mathias er endvidere stifter af DMH samt foreningens oldermand og er i dag kostumechef på Odense Teater.