FAQ

Ja, send os gerne en mail med en beskrivelse af din idé til danskemodister@gmail.com. 

Vi optager enhver, der enten: 

  • Er uddannet/oplært som hattemagere, kasketmager eller modist.
  • Eller arbejder professionelt med hatte, hovedtøj eller hovedbeklædning.
  • Eller aktivt formidler viden om hatte, hovedtøj eller hovedbeklædning.  
Hatte, hovedtøj og hovedbeklædning skal være udført i teknikker relateret til fagene.

 

Om at være medlem:

  • Som medlem skal du kunne bidrage med viden, kompetencer eller fagrelaterede teknikker.
  • Du kommer til at indgå i et fællesskab og skal være indstillet på at gøre et frivilligt stykke arbejde, samt betale et årligt kontingent.
  • Vi afholder møder og medlemsarrangementer i København, og du skal derfor være bosiddende i Danmark.

Optagelse:

Send et kort skriv om dig selv til danskemodister@gmail.com

Kig under vores medlemsliste og tag direkte kontakt til en håndværker. Størstedelen befinder sig på Sjælland.

Vi har ingen historiske arkiver, men du kan fx søge information på arkiv.dk. Her kan du søge i materiale, som opbevares i mere end 580 danske lokal- og stadsarkiver samt et mindre antal specialsamling.

Modistuddannelsen er en erhversuddannelse som er tilknyttet EUC Syd i Sønderborg. Du skal have en læreplads for at kunne begynde på uddannelsen. Det Kongelige Teaters Hatte & Blomsterværksted optager en modist-elev hvert fjerde år.

Det er desværre ikke længere muligt at uddanne sig til hattemager eller kasketmager i danmark.